Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn đề nghị:

Nâng cấp đường điện cao thế (đoạn qua cầu treo thuộc thôn Bắc Triển) do hiện nay cầu được xây lên cao, đường điện thấp, không đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại.

TRẢ LỜI:

Tuyến đường dây 35kV nhánh rẽ Kiến Thiết được ngành điện đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành từ năm 2002 bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB). Năm 2018, xã Kiến Thiết đã xây dựng 01 cầu treo tại khu vực thôn Bắc Triển do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Yên Sơn làm chủ đầu tư. Tại địa điểm xây dựng cầu treo Bắc Triển có giao chéo đi phía dưới đường dây 35kV tại khoảng cột 22÷23 sau cầu dao phân đoạn 1-3 Kiến Thiết thuộc lộ 375-E14.1 do Điện lực Yên Sơn quản lý vận hành. Vị trí xây dựng cầu treo có khoảng cách tĩnh từ mặt cầu đến dây dẫn thấp nhất của đường dây là 5,23m, khoảng cách tĩnh từ dây cáp treo cầu đến dây dẫn thấp nhất của đường dây 35 kV là 2,23m.

Căn cứ khoản 3, Điều 13 của Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 20/02/2014 của Chính phủ về điều kiện tồn tại công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không quy định: “Khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình đến dây dẫn điện gần nhất khi ở trạng thái võng cực đại đối với đường dây 35kV không nhỏ hơn 3,0m”. Như vậy, công trình xây dựng cầu treo Bắc Triển xã Kiến Thiết đã vi phạm khoảng cách an toàn hành lang lưới điện cao áp, gây mất an toàn cho người và các phương tiện qua lại.

Ngày 03/10/2019 Điện lực Yên Sơn đã có văn bản số 193/ĐYS-KHKTAT gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Yên Sơn về việc xây dựng cầu treo tại xã Kiến Thiết vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn nắm biết để có ý kiến chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp với Điện lực Yên Sơn kiểm tra và sớm có biện pháp khắc phục điểm vi phạm hành lang lưới điện cao áp nói trên.

Ngày 20/7/2020, Công ty Điện lực Tuyên Quang có Văn bản số 1371/PCTQ-AT về việc cầu treo Bắc Triển xã Kiến Thiết vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp gửi Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn để nắm biết, chỉ đạo chủ đầu tư và đơn vị thi công cầu treo Bắc Triển có những biện pháp khắc phục tồn tại về vi phạm hành lang lưới điện cao áp, để phòng tránh tai nạn cho người dân cũng như đảm bảo an toàn cho lưới điện cao áp trong quá trình vận hành.

Để đảm bảo an cho nhân dân hiện đang sinh sống tại khu vực xây dựng cầu treo Bắc Triển, đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho các hộ gia đình sử dụng điện trên địa bàn xã Kiến Thiết, bước đầu Điện lực Yên Sơn đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Yên Sơn cắm biển chỉ dẫn các điều kiện về an toàn tại 02 đầu cầu treo Bắc Triển, nhằm mục đích cảnh báo cho nhân dân đi lại khi qua cầu treo nắm biết cách phòng tránh.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Công ty Điện lực Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục đứt điểm việc vi phạm nói trên để không làm ảnh hưởng chung hệ thống lưới điện và công trình cầu treo, đảm bảo an toàn cho nhân dân.