Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn đề nghị:

Đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia cho các hộ dân thôn Làng Un và 28 hộ dân tại thôn Làng Ắp; 40 hộ di dân ở khu Đỉnh 10, thôn Khuổi Cằn; nhóm hộ dân ở Khuổi Mu.

TRẢ LỜI:

* Đối với thôn Làng Un: Thôn Làng Un được cung cấp điện qua Trạm biến áp Làng Làm có công suất 100kVA-35/0,4kV với 02 lộ đường dây 0,4kV, lộ I dài 1,4km, lộ 2 dài 0,7km cấp điện an toàn liên tục cho 124 hộ dân tại khu vực thôn Làng Làm, Làng Un của xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn.

Khu vực thôn Làng Un hiện nay có 14 hộ gia đình vẫn đang sử dụng điện qua 01 công tơ tổng được lắp đặt tại cột 47 lộ I sau Trạm biến áp Làng Làm. Đường dây sau công tơ là tài sản của khách hàng, do các hộ dân tự đầu tư kéo về gia đình để sử dụng và có trách nhiệm bảo quản, đầu tư, sửa chữa, thay mới khi cột điện, đường dây bị xuống cấp, hư hỏng trong quá trình sử dụng để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị sử dụng điện của các hộ gia đình. Tuy nhiên, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chỉ đạo Điện lực Yên Sơn khảo sát, lập phương án để trình Tổng công ty Điện lực miền Bắc bố trí nguồn vốn phù hợp để triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công ty Điện lực Tuyên Quang khẩn trương triển khai xây dựng đường điện hạ thế đến gần nhà các hộ dân tại thôn Làng Un ngay sau khi phương án được phê duyệt, cấp vốn.

* Đối với Thôn Làng Ắp: Thôn Làng Ắp được cấp điện qua trạm biến áp Pắc Nghiêng có công suất là 100kVA-35/0,4kV với 02 lộ đường dây 0,4kV, lộ I dài 0,87km, lộ 2 dài 0,93km cấp điện an toàn liên tục cho 159 hộ dân tại khu vực thôn Bắc Nghiêng, Làng Lan, Làng Ắp của xã Kiến Thiết huyện Yên Sơn.

Do dây dẫn có tiết diện nhỏ cùng với sự phát triển thêm phụ tải trong những năm gần đây, dẫn đến chất lượng điện năng chưa đảm bảo phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt cho các hộ dân. Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chỉ đạo Điện lực Yên Sơn tiến hành khảo sát, lập phương án sửa chữa thường xuyên trình Công ty phê duyệt. Dự kiến triển khai thực hiện vào cuối quý IV năm 2020.

* Đối với Khu đỉnh 10, thôn Khuổi Cằn: Các hộ dân nhóm Đỉnh Mười đề nghị được ngành điện cấp 01 công tơ 3 pha tại vị trí cột số 33 lộ II Trạm biến áp Xóm 1 Tân Tiến do Điện lực Yên Sơn quản lý vận hành. Hiện tại, Trạm biến áp Xóm 1 Tân Tiến được xây dựng và đưa vào vận hành từ năm 2014 có công suất là 100kVA với 3,3km đường dây hạ thế có nhiệm vụ cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho 121 hộ dân của xóm 1 xã Tân Tiến, máy biến áp hiện đang vận hành với 92% tải định mức. Do dây dẫn có tiết diện nhỏ, bán kính cấp điện lớn nên điện áp pha đo được vào giờ cao điểm tại vị trí cột số 33 lộ II là: 189(V), 187(V), 191(V). Như vậy, với tình trạng vận hành hiện tại của Trạm biến áp Xóm 1 Tân Tiến nếu xây dựng thêm 3,0km đường dây hạ thế từ vị trí cột 33 lộ II để cấp điện cho khu vực nhóm Đỉnh Mười sẽ không đảm bảo chất lượng điện năng để phục vụ sinh hoạt cho các hộ dân. Nếu kéo thêm đường dây trung áp 10kV với chiều dài 3,6km từ Trạm biến áp Xóm 1, Tân Tiến và xây dựng 01 trạm biến áp tại trung tâm khu đỉnh 10 thôn Khuổi Cằn, thì suất đầu tư là rất lớn. Hiện nay, Công ty Điện lực Tuyên Quang đang khó khăn về nguồn vốn nên chưa thực hiện được.

* Đối với Thôn Khuổi Mu: Các hộ dân thôn Khuổi Mu đề nghị được ngành điện đầu tư, xây dựng đường điện đấu nối tiếp vào cột số 108 (cột cuối) của Trạm biến áp Nà Vơ do Điện lực Yên Sơn quản lý vận hành. Hiện tại, Trạm biến áp Nà Vơ được xây dựng và đưa vào vận hành từ năm 2014, có công suất là 100kVA với 3,75km đường dây hạ thế có nhiệm vụ cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho 117 hộ dân của thôn Nà Vơ và một số thôn lân cận, máy biến áp hiện đang vận hành với 85% tải định mức. Do dây dẫn có tiết diện nhỏ, bán kính cấp điện lớn nên điện áp pha đo được vào giờ cao điểm tại vị trí cột số 108 lộ I là: 189(V), 187(V), 191(V). Như vậy, với tình trạng vận hành hiện tại của Trạm biến áp Nà Vơ nếu xây dựng thêm 3,0km đường dây hạ thế từ vị trí cột 108 lộ I để cấp điện cho khu vực thôn Khuổi Mu sẽ không đảm bảo chất lượng điện năng để phục vụ sinh hoạt cho các hộ dân được. Nếu xây dựng thêm đường dây trung áp 35kV với chiều dài 8,0km từ Trạm biến áp Nà Vơ và xây dựng mới 01 Trạm biến áp tại trung tâm thôn Khuổi Mu, thì suất đầu tư là rất lớn. Hiện nay, Công ty Điện lực Tuyên Quang đang khó khăn về nguồn vốn  nên chưa thực hiện được.