Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương đề nghị:

Cho nhân dân trên địa bàn xã, thôn 135 vay vốn có lãi suất ưu đãi, thời gian vay dài đối với tất cả các hộ gia đình (không phân biệt hộ nghèo, cận nghèo, hộ khá).

TRẢ LỜI:

Theo các quy định hiện hành của Nhà nước, người dân trên địa bàn các thôn, các xã thuộc vùng 135 có nhu cầu vay vốn, nếu đủ điều kiện theo quy định đối với từng đối tượng, có thể vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi hoặc vay tại Ngân hàng thương mại theo các cơ chế, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường cùng kỳ hạn; thời hạn vay vốn phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh của dự án hoặc chu kỳ sinh trưởng, phát triển của cây trồng, vật nuôi.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 07 Ngân hàng thương mại và 01 Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện cho các tổ chức, cá nhân vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Riêng trên địa bàn huyện Sơn Dương có 04 Ngân hàng thương mại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương, Phòng giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển, Phòng giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt và 01 Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện hoạt động cấp tín dụng đối với khách hàng; ưu tiên bố trí nguồn vốn ưu đãi để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, cho vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, cho vay đối với 05 lĩnh vực ưu tiên theo quy định của Chính phủ và cho vay hỗ trợ lãi suất theo các cơ chế, chính sách của tỉnh, đáp ứng các nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện nói chung và xã Lương Thiện nói riêng.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh yêu cầu các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức nhận ủy thác, các tổ liên kết, tổ tiết kiệm và vay vốn có các biện pháp phù hợp, thiết thực để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách của Nhà nước, của Ngành, của tỉnh. Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục ưu tiên, phân bổ kịp thời các nguồn vốn tín dụng chính sách, các ngân hàng thương mại ưu tiên tập trung nguồn vốn cho vay theo chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn và các cơ chế, chính sách của tỉnh với thời hạn và lãi suất phù hợp; nắm bắt, giải quyết và đáp ứng kịp thời các nhu cầu vay vốn đủ điều kiện nhằm phục vụ tốt nhu cầu về vốn và các dịch vụ ngân hàng để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.