Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương đề nghị:

Hướng dẫn, tổ chức cho nhân dân thực hiện thay đổi các giấy tờ như: Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy CNQSD đất sau khi sát nhập xã Thanh Phát với xã Tuân Lộ để người dân thuận tiện thực hiện các giao dịch.

TRẢ LỜI:

Về việc này, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã ban hành Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 20/12/2019 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Sơn Dương, trong đó đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và Ủy ban nhân dân xã ở đơn vị hành chính mới triển khai thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức do thay đổi đơn vị hành chính theo quy định tại Điều 11, Nghị quyết số 653/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Khi có các loại giấy tờ, hồ sơ cần thay đổi thông tin liên quan đến việc thay đổi đơn vị hành chính, đề nghị các cá nhân, tổ chức liên hệ với Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã để thực hiện theo quy định của từng lĩnh vực, từng ngành.

Bên cạnh đó, ngày 13/7/2020, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã ban hành Văn bản số 1498/UBND-NV về việc thay đổi các giấy tờ, thông tin cho nhân dân tại xã mới thành lập, trong đó đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã thành lập mới rà soát, tổng hợp các loại giấy tờ, số lượng giấy tờ cần thay đổi (chứng minh thư nhân dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẻ bảo hiểm y tế, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép đăng ký kinh doanh,...); Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã thực hiện việc chuyển đổi các giấy tờ theo quy định.