Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nâng cấp cầu tràn thôn Phục Hưng, xã Lương Thiện, theo phản ánh của cử tri, mỗi khi trời mưa gây ngập úng, ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Công trình cầu tràn thôn Phục Hưng, xã Lương Thiện (thuộc tuyến đường ĐH 02, Bình Yên - Lương Thiện) hiện tại vẫn đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Do công trình được thiết kế là cầu tràn nên mỗi khi trời mưa to gây ngập úng, ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân (chỉ trong thời gian ngắn). Việc cải tạo, nâng cấp công trình là cần thiết, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, trong đó có cải tạo nâng cấp cấp tuyến đường ĐH 02, Bình Yên - Lương Thiện. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương triển khai thực hiện theo quy định ngay sau khi bố trí được nguồn vốn.