Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Tân Thanh đi xã Đông Thọ, đoạn qua thôn Cầu Khoai.

TRẢ LỜI:

Công trình cử tri đề nghị đã được Hội đồng nhân dân tỉnh đưa vào kế hoạch dự kiến đầu tư công năm 2021 tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định.