Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nâng cấp hệ thống đường dây điện từ thôn Lục Liêu đến thôn Cầu Khoainhiều đoạn dây điện trần, cột rất thấp, dây võng bắc qua đường không đảm bảo an toàn.

TRẢ LỜI:

Đường dây điện từ thôn Lục Liêu đến thôn Cầu Khoai thuộc đường dây hạ áp lộ 1 sau trạm biến áp Thanh Phát (trạm biến áp được xây dựng và đưa vào vận hành từ năm 1999). Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chỉ đạo Điện lực Sơn Dương tiến hành khảo sát và đưa vào danh mục xây dựng trạm biến áp mới tại thôn Cây Nhội xã Tân Thanh và cải tạo đường dây hạ áp sau trạm biến áp Thanh Phát. Dự kiến công trình sẽ khởi công và đưa vào sử dụng trong năm 2021.