Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân.

TRẢ LỜI:

Tại xã Tân Thanh, theo Dự án đo đạc địa chính năm 2012 do Sở Tài nguyên và Môi trường là chủ đầu tư đã thực hiện kê khai đăng ký là 9.515 hồ sơ. Trong đó:

- Hồ sơ họp xét đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận là 7.789 hồ sơ/giấy; hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy là 1.726 hồ sơ. Kết quả đến nay đã cấp được 7.789 giấy chứng nhận đạt 100% hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Đến nay, dự án đo đạc địa chính đã thực hiện xong và đã trao giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân.

- Hồ sơ chưa đủ điều kiện là 1.726 hồ sơ, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đã bàn giao lại số hồ sơ chưa đủ điều kiện cho Ủy ban nhân dân xã để hướng dẫn nhân dân bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ để thực hiện cấp giấy chứng nhận theo nhu cầu.

Từ đầu năm 2020 đến ngày 15/9/2020, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Sơn Dương đã tiếp nhận 168 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã Tân Thanh, trong đó đủ điều kiện và ký giấy chứng nhận là 160 giấy, thẩm định không đủ điều kiện là 08 hồ sơ

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Ủy ban nhân dân các xã hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất đến trực tiếp Bộ phận nhận và trả kết quả một cửa xã để được hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận theo nhu cầu.