Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Trung Trực, huyện Yên Sơn đề nghị:

Khẩn trương giải quyết chế độ bảo hiểm một lần đối với ông Đào Xuân Lư, cán bộ nghỉ hưu (ông đã làm hồ sơ từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng).

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, ông Đào Xuân Lư, sinh ngày 07/12/1951, cư trú tại xã Trung Trực, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; đang hưởng trợ cấp ưu đãi bệnh binh hàng tháng tỷ lệ 71% hạng 2/3 từ tháng 6/1989. Ông Đào Xuân Lư có thời gian công tác tại Ủy ban nhân dân xã Trung Trực từ tháng 01/1995 đến tháng 10/2003. 

 Căn cứ quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Văn bản số 890/BNV-TL ngày 18/3/2011 của Bộ Nội vụ về việc truy thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ, công chức cấp xã là bệnh binh các hạng, ông Đào Xuân Lư thuộc đối tượng truy thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc để làm căn cứ tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị truy đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc của ông Đào Xuân Lư.

Từ thực tế nêu trên cũng như nhiều trường hợp khác (giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng), ngày 27/02/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 461/UBND-KGVX chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất việc hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng. Hiện nay, các ngành đang nghiên cứu để đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.