Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Xem xét hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường từ bãi rác Nhữ Khê (trong thôn còn 55 hộ gia đình nằm trong khu vực ảnh hưởng với bán kính 1km).

TRẢ LỜI:

Thực hiện Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư quy hoạch, xây dựng khu tái định cư và hỗ trợ di chuyển các hộ dân nằm trong đới ảnh hưởng của khu bãi chứa rác và xử lý rác thải tại xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đã tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 61 hộ gia đình có nhà ở nằm trong phạm vi 500m đến ranh giới quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt của khu bãi chứa và xử lý rác thải. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và các cơ quan liên quan tổ chức quan trắc mức độ ảnh hưởng môi trường khu vực tiếp giáp Bãi rác Nhữ Khê, kết quả cho thấy tại thời điểm quan trắc thì trong phạm vi ngoài 500m, cơ bản các chỉ số môi trường ở trong mức quy chuẩn cho phép. Do đó, trước mắt trong thời điểm hiện tại chưa thực hiện việc di chuyển các hộ ngoài phạm vi 500m từ ranh giới quy hoạch trở ra.