Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Chuyển đổi diện tích đất do làm đường Hồ Chí Minh, đường dẫn Cầu Cảng, và một số đất xen kẽ giữa khu dân cư không canh tác được để chuyển đổi sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang khẩn trương kiểm tra, xem xét và giải quyết ý kiến cử tri theo quy định của pháp luật; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả giải quyết.