Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Quy hoạch chợ xã Lưỡng Vượng

TRẢ LỜI:

Hiện nay, Chợ xã Lưỡng Vượng đang được bố trí hoạt động tạm tại sân bóng của xã Lưỡng Vượng.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang chủ trì phối hợp với sở Công Thương và các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển khai khảo sát, tìm kiếm địa điểm phù hợp quy hoạch chợ xã Lưỡng Vượng để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng và trao đổi hàng hóa của nhân dân địa phương.