Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Làm cống rãnh thoát nước khu dân cư thôn Phó Bể (nay là thôn 9) thôn Hợp Hòa 1, thôn Chè 6 (nay là thôn 7, thôn 5).

TRẢ LỜI:

Vị trí cử tri đề nghị làm cống thoát nước nằm sau hai khu dân cư quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đấu giá quyền sử dụng đất (khu dân cư dọc đường QL 2, tại thôn Hợp Hoà 1, nay là thôn 5; khu dân cư Phó Bể, nay là thôn 9). Sau khi bán đấu giá, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn chưa đầu tư xây dựng hệ thống cống thoát nước khu dân cư kèm theo mặt bằng. Hiện nay, các hộ dân đã xây dựng công trình nhà ở và không có cống thoát nước sinh hoạt, nước mặt và nước thải xả thẳng ra ruộng và ra mặt đường QL.2 cũ, gây ô nhiễm môi trường.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang xây dựng kế hoạch đưa công trình nêu trên vào danh mục đầu tư để thực hiện đầu tư trong thời gian tới.