Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Mở rộng diện tích đất nghĩa trang thôn 2 (thôn 6 cũ và thôn Phúc An) để nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đảm bảo diện tích để chôn cất người chết.

TRẢ LỜI:

Theo Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Lưỡng Vượng được Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 28/8/2012, nghĩa trang tại thôn 2 (thôn 6 cũ) được quy hoạch mở rộng tăng diện tích lên 1ha; nghĩa trang tại thôn 6 (thôn Phúc An cũ) được quy hoạch mở rộng tăng diện tích lên 2ha.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang bố trí kinh phí, xem xét đầu tư mở rộng nghĩa trang nêu trên theo quy định.