Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

UBND tỉnh xem xét thu hồi và giao đất cho các hộ có thu tiền sử dụng đất và giao cho UBND xã quản lý: Đất của Công ty giống vật tư nông lâm nghiệp (đất trại trâu, thôn Hợp Hòa 1, xã Lưỡng Vượng), đã cho các hộ mượn ở ổn định từ những năm 1980 đến nay. Đất của Công ty cổ phần đường bộ 232 cho công nhân của Hạt giao thông mượn làm nhà ở ổn định từ năm 1980 và một số diện tích đất để hoang không sử dụng. Đất của quân đội đã cho quân nhân mượn làm nhà ở ổn định từ năm 1980 khu Chè 6 (nay là thôn 7), thôn Hợp Thành (nay là thôn 3), thôn Liên Thịnh (nay là thôn 11).

TRẢ LỜI:

* Đối với phần diện tích đất của Công ty giống vật tư nông lâm nghiệp (đất trại trâu, thôn Hợp Hòa 1, xã Lưỡng Vượng), đã cho các hộ mượn ở ổn định từ những năm 1980 đến nay:

Khu đất cử tri xã Lưỡng Vượng đề nghị có nguồn gốc do Công ty Giống, thức ăn gia súc quản lý sử dụng từ năm 1989 đến ngày 29/6/1995 và bàn giao cho Công ty Giống vật tư nông lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang (nay là Công ty  cổ phần Giống vật tư nông lâm nghiệp Tuyên Quang) theo Quyết định số 448/QĐ-UB ngày 29/6/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Công ty Giống, thức ăn gia súc và Công ty Giống vật tư cây trồng thành Công ty Giống vật tư nông lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang. Diện tích tại thời điểm nhận bàn giao khoảng 42.180m2. Tuy nhiên, từ thời điểm nhận bàn giao đến nay, Công ty cổ phần Giống vật tư nông lâm nghiệp Tuyên Quang không quản lý, sử dụng diện tích đất nêu trên. Nguyên nhân chủ yếu là do trước khi sáp nhập Công ty Giống, thức ăn gia súc đã hợp đồng thuê khoán đất trồng cây lâm nghiệp cho hộ bà Đỗ Thị Chính, thời hạn thuê đất là 10 năm (từ năm 1992-2002), khi hết thời hạn thuê đất không thực hiện thanh lý hợp đồng, bà Đỗ Thị Chính vẫn tiếp tục sử dụng đất cho đến nay. Quá trình sử dụng có một số hộ gia đình, cá nhân đã lấn chiếm một phần diện tích đất để trồng trọt và làm nhà ở.

Hiện nay, khu đất nêu trên có 01 nhà văn hóa của thôn Hợp Hòa 1 (nay là thôn 5), xã Lưỡng Vượng và 26 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, trong đó có một số trường hợp được Công ty Giống, thức ăn gia súc giao khoán đất trước thời điểm ngày 29/6/1995.

Ngày 22/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân xã Lưỡng Vượng làm việc với Công ty cổ phần Giống vật tư nông lâm nghiệp Tuyên Quang. Tại buổi làm việc, đã yêu cầu Công ty lập hồ sơ trả lại đất cho địa phương quản lý theo quy định tại Điều 65, Luật Đất đai để làm căn cứ để lập phương án giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định, phù hợp với tình hình sử dụng đất thực tế, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục hướng dẫn Công ty cổ phần Giống vật tư nông lâm nghiệp Tuyên Quang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trả lại đất cho địa phương quản lý.

* Đối với phần diện tích đất của Công ty cổ phần đường bộ 232 cho công nhân của Hạt Giao thông mượn làm nhà ở ổn định từ năm 1980:

Ngày 22/3/2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tuyên Quang đã làm việc với Ủy ban nhân dân xã Lưỡng Vượng để làm rõ nội dung kiến nghị của cử tri. Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân xã Lưỡng Vượng cho biết có 21 hộ gia đình, cá nhân là công nhân của Hạt Giao thông được Công ty cổ phần đường bộ 232 cho mượn đất làm nhà ở ổn định từ năm 1980 đến nay. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang khẩn trương nghiên cứu, xem xét có phương án giải quyết theo quy định.

Đối với phần diện tích Công ty chưa sử dụng, ngày 10/7/2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Lưỡng Vượng làm việc với Công ty cổ phần đường bộ 232. Tại buổi làm việc, Công ty cổ phần đường bộ 232 cho biết, tại thôn Chè 8 (nay là thôn 9), xã Lưỡng Vượng, Công ty cổ phần đường bộ 232 đang sử dụng 02 thửa đất, tổng diện tích 5.340,8m2 (Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 070 02515 08, diện tích 1.751.1m2, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 03987 ngày 05/6/2015; thửa đất số 02, tờ bản đồ số 070 02515 09, diện tích 3.589,7m2, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 03988 ngày 05/6/2015) Công ty đã có kế hoạch để xây dựng Trụ sở Hạt 4.

* Đối với phần diện tích đất của quân đội đã cho quân nhân mượn làm nhà ở ổn định từ năm 1980 khu Chè 6 (nay là thôn 7), thôn Hợp Thành (nay là thôn 3), thôn Liên Thịnh (nay là thôn 11):

Về việc này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Báo cáo số 29/BC-UBND ngày 03/4/2020 gửi Bộ Quốc phòng về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ đối với các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (đợt 2). Sau khi có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật.