Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Sớm hoàn thiện đường và mở rộng vỉa hè khu dân cư tổ 13, để nhân dân ổn định cuộc sống (tiến độ thi công quá chậm).

TRẢ LỜI:

Hiện nay, việc chậm tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang khẩn trương, kiên quyết thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng để sớm xây dựng hoàn thành công trình.