Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Có biện pháp xử lý ô nhiễm khói, bụi, tiếng ồn của Nhà máy Xi măng Tân Quang, bê tông Tân Hà hiện tại hoạt động không đảm bảo các quy định về môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân sinh sống quanh khu vực nhà máy.

TRẢ LỜI:

* Đối với hoạt động của Nhà máy xi măng Tân Quang:

Ngày 07/02/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của Dự án nhà máy xi măng Tân Quang của Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI. Kết quả: Trong quá trình hoạt động, dây truyền sản xuất của nhà máy đã xảy ra một số sự cố (Ngày 21/12/2019 tắc vị trí côn C5, ngày 14/01/2020 rụng gạch vỏ lò đoạn 17-22m; ngày 22/01/2020 rụng gạch vỏ lò đoạn 28m; ngày 10/01/2020 nhiệt hệ thống lò nung - tháp trao đổi nhiệt dao động lớn dẫn đến nhiệt khí thừa sàng lọc bụi tĩnh điện không đảm bảo an toàn vận hành). Để khắc phục sự cố nêu trên, Công ty đã rà soát, kiểm tra, chế độ hoạt động của thiết bị để sửa chữa đảm bảo an toàn vận hành và các quy định về bảo vệ môi trường.

Để đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật và báo cáo tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 126/STNMT-CCBVMT ngày 13/02/2020 yêu cầu Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI:

- Tổ chức khắc phục triệt để các sự cố đã được Công ty phát hiện; tiếp tục theo dõi liên tục các vị trí có sự cố, khi có sự cố xảy ra Công ty phải dừng ngay hoạt động, tiến hành biện pháp ngăn chặn, hạn chế sự lan rộng nguồn gây ô nhiễm môi trường; thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý về môi trường cấp tỉnh, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để chỉ đạo và phối hợp xử lý; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy; đảm bảo các công trình xử lý môi trường của nhà máy luôn được vận hành an toàn theo đúng Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

- Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát trong quá trình vận hành sản xuất của Nhà máy, kịp thời bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các thiết bị xử lý bụi, khí thải đảm bảo bụi, khí thải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường; thường xuyên thực hiện vệ sinh công nghiệp trong khuôn viên nhà máy và phun, tưới nước dập bụi tuyến đường vận chuyển, khu vực xung quanh nhà máy để giảm thiểu bụi trong khu vực nhà máy, khu vực mỏ khai thác đá và đường giao thông xung quanh nhà máy.

- Khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục, có camera theo dõi, trực tiếp, truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các cơ quan kiểm tra, giám sát công  tác bảo vệ môi trường dự án nhà máy xi măng Tân Quang; trường hợp vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

* Đối với hoạt động của trạm trộn, sản xuất bê tông của Công ty cổ phần Công nghiệp Tân Hà:

Dự án nhà máy sản xuất gạch không nung tại tổ 9, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang do Công ty cổ phần Công nghiệp làm chủ đầu tư có vận hành trạm trộn bê tông thương phẩm và các sản phẩm bê tông đúc sẵn. Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết tại Quyết định số 108/QĐ-GĐ ngày 12/4/2017 với công suất, sản xuất bê tông thương phẩm 181,24 m3/ngày, các sản phẩm bê tông đúc sẵn 30 sản phẩm/ngày.

Hoạt động sản xuất của nhà máy (dây truyền công nghệ sản xuất bê tông và các sản phẩm bê tông đúc sẵn) không có khí thải. Từ thời điểm đi vào hoạt động,  Công ty đã tuân thủ các thủ tục của pháp luật về bảo vệ môi trường. Hằng năm, thực hiện quan trắc, giám sát môi trường định kỳ theo đúng Đề án bảo vệ môi trường chi tiết được duyệt. Theo báo cáo quan trắc hàng năm, các chỉ tiêu môi trường (không khí xung quanh, bụi, tiếng ồn) đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy định. Tuy nhiên quá trình bốc xếp, vận chuyển sản phẩm gạch, bê tông để cung ứng ra thị trường có gây bụi, ồn. Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty thực hiện ngay các giải pháp như: Thường xuyên tưới nước tại khu vực bốc xếp hàng hóa và các tuyến đường vận chuyển ra vào nhà máy để hạn chế bụi phát tán ra xung quanh, đồng thời điều hành giảm mật độ xe vận chuyển hàng hóa tập trung cùng một thời điểm; tăng cường các biện pháp giảm ồn, không tổ chức sản xuất sau 20 giờ hàng ngày.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các cơ quan theo dõi, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của dự án; trường hợp đơn vị không khắc phục những nội dung yêu cầu nêu trên, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.