Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương đề nghị:

Công ty điện lực hỗ trợ cột điện bê tông thay thế các cột điện bằng tre do nhân dân tự làm để đảm bảo an toàn cho nhân dân.

TRẢ LỜI:

Nhân dân xã Hợp Hòa đang được cấp điện qua 11 trạm biến áp, với tổng công suất 1.710kVA, chiều dài đường dây trung áp là 14,05km, chiều dài đường dây hạ áp là 44,01km; cấp điện lưới quốc gia cho 1.925/1.925 hộ dân trong xã.

Từ năm 2017 đến năm 2020, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã đầu tư xây dựng mới 03 trạm biến áp tổng công suất 380kVA; xây dựng mới 2,43km đường dây 35kV; 4,11km đường dây hạ áp, cải tạo, đường dây hạ áp trong khu vực.

Hiện nay, trên địa bàn xã Hợp Hòa, cơ bản các tuyến đường dây hạ thế thuộc ngành điện quản lý đã được thay thế bằng các loại cột bê tông H7,5m và H6,5m. Tuy nhiên, vẫn còn một số cột bê tông do nhân dân tự đúc (từ khi tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn) thuộc các đường dây 0,22kV chưa đủ kinh phí để thay thế. Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chỉ đạo Điện lực Sơn Dương khảo sát lập phương án để đưa vào các công trình chống quá tải lưới điện để trình Tổng công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt cấp kinh phí để thực hiện trong thời gian sớm nhất. Đối với các cột bằng tre do nhân dân tự làm để đỡ dây băng phía sau công tơ (là tài sản của khách hàng), Điện lực Sơn Dương đã làm việc và đề nghị với khách hàng chủ động thay thế các cột tre, cột gỗ khi không đảm bảo an toàn.