Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đẩy nhanh việc xây dựng 10 phòng học cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã.

TRẢ LỜI:

Hạng mục công trình này thuộc Dự án Nhà lớp học các trường mầm non, trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang sử dụng nguồn dự phòng 10% vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh đang hoàn thiện các thủ tục theo quy định để khởi công xây dựng công trình.