Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã An Tường, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Trả lời bằng văn bản cho bà Trần Thị Quang, thôn 17, xã An Tường về việc: Bà có 18 năm công tác (làm tại xí nghiệp bánh kẹo) năm 1992 bà xin về một lần, được hưởng lương trợ cấp 450.000đ. Năm 2017, bà được hưởng trợ cấp mất sức một năm, sau đó lại bị cắt nhưng không rõ nguyên nhân. Hiện nay, do sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, bà có được hưởng trợ cấp mất sức không.

TRẢ LỜI:

Về trợ cấp mất sức lao động: Căn cứ Quyết định số 176-HĐBT ngày 09/10/1989 của Hội đồng Bộ trưởng về sắp xếp lại lao động trong đơn vị kinh tế quốc doanh thì trường hợp của bà Trần Thị Quang xin thôi việc và đã được giải quyết chính sách hưởng trợ cấp một lần là 450.000 đồng. Theo quy định, những người đã nghỉ hưởng chế độ thôi việc không được hưởng chế độ hưu trí và mất sức lao động, do đó bà Trần Thị Quang không thuộc diện hưởng trợ cấp mất sức lao động.

Về nội dung kiến nghị của bà Trần Thị Quang "năm 2017, bà được hưởng trợ cấp mất sức một năm, sau đó lại bị cắt nhưng không rõ nguyên nhân":

Ngày 08/5/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc với bà Trần Thị Quang. Căn cứ kết quả làm việc, bà Trần Thị Quang đã nhầm lẫn trong khi kiến nghị, không phân biệt được chế độ, chính sách đã được hưởng. Thực tế, bà Trần Thị Quang đã được hưởng chính sách trợ cấp cho người khuyết tật chứ không phải trợ cấp mất sức như bà kiến nghị.

Về chính sách trợ cấp cho người khuyết tật thì bà Trần Thị Quang đã từng được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội từ ngày 01/8/2012 theo Quyết định số 1582/QĐ-CT ngày 02/8/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, mức trợ cấp là 180.000 đồng/tháng cho đối tượng người tàn tật theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.

Ngày 10/4/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2012 và thay thế Nghị định số 55/1999/NĐ-CP ngày 10/7/1999 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh về người tàn tật, những quy định có liên quan đến người tàn tật và người tâm thần quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP. Theo quy định trên, ngày 20/9/2013, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang ban hành Quyết định số 4114/QĐ-CT về việc thôi trả trợ cấp đối với bà Trần Thị Quang với lý do không đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP (do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật của phường An Tường xác nhận bà không đủ mức độ khuyết tật nặng trở lên, do đó không đủ điều kiện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật).

Từ nội dung trên, đề nghị bà Trần Thị Quang liên hệ Ủy ban nhân dân phường An Tường để được giải thích thêm về chính sách bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật và hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục xác nhận mức độ khuyết tật và trợ cấp bảo trợ xã hội (nếu đủ điều kiện)./.