Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Công Đa, Xã Lực Hành, huyện Yên Sơn đề nghị:

Sớm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Công Đa và xã Lực Hành, để đảm bảo việc giao dịch với nhân dân. Cử tri phản ánh, hiện nay trụ sở làm việc đã xuống cấp nghiêm trọng, mưa dột, thấm nước không đảm bảo chỗ làm việc thực hiện nhiệm vụ và bảo quản lưu trữ hồ sơ, trang thiết bị của xã

TRẢ LỜI:

Việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Công Đa và xã Lực Hành đã được Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn trình trong kế hoạch đầu tư công trung trung hạn 2021-2025 và sẽ được triển khai thực hiện khi được bố trí danh mục kế hoạch và nguồn vốn theo quy định.