Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương đề nghị:

Bố trí kinh phí đầu tư, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Kim Xuyên, để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân trong khu vực này

TRẢ LỜI:

Dự án Bệnh viện đa khoa Kim Xuyên sử dụng vốn vay ODA của Hungary, hiện nay đang chờ phê duyệt chủ trương đầu tư. Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giải trình, hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (giải trình về chi phí xây dựng, thiết bị) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dụng và công nghiệp tỉnh tiếp tục chủ động làm việc với các Bộ, Ngành liên quan để sớm hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án.