Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Lực Hành, huyện Yên Sơn đề nghị:

Đầu tư xây dựng 02 trường Trung học cơ sở và Tiểu học xã Lực Hành đạt chuẩn, để đảm bảo việc dạy và học của nhà trường

TRẢ LỜI:

Năm 2004, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn tách Trường Tiểu học và Trung học học cơ sở Lực Hành có chung cơ sở vật chất tại điểm trung tâm thành 02 trường riêng biệt, cụ thể:

- Trường Tiểu học Lực Hành: Năm học 2019-2020 có 17 lớp (trong đó có 14 phòng học cấp 4), chưa đạt tỉ lệ 1 lớp/1 phòng và khu làm việc của Ban Giám hiệu. Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đầu tư xây dựng: Năm 2017 xây dựng 05 phòng tại điểm trung tâm; năm 2019 xây dựng 01 nhà vệ sinh tại điểm trung tâm, sửa chữa 20 bộ bàn ghế; năm 2020 dự kiến đầu tư xây dựng 02 phòng học và nhà công vụ cho giáo viên tại điểm trung tâm theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

- Trường Trung học cơ sở Lực Hành: Sau khi tách thành trường riêng biệt, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đã đầu tư xây dựng: 05 phòng học đảm bảo tỉ lệ 1 lớp/1 phòng; xây dựng khu làm việc của ban giám hiệu; năm 2019, xây dựng 02 nhà vệ sinh tại điểm trung tâm, sửa chữa 18 bộ bàn ghế.

Hiện tại, cơ sở vật chất Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lực Hành đảm bảo điều kiện tốt cho việc dạy và học tuy nhiên chưa đủ điều kiện để công nhận trường chuẩn Quốc gia trong năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn xây dựng kế hoạch để xem xét công nhận 02 trường học trên đạt chuẩn Quốc gia vào giai đoạn 2021-2025.