Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Bố trí kinh phí cho huyện để đầu tư xây dựng phòng lớp học, phòng chức năng đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông; kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia và nâng tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn huyện

TRẢ LỜI:

Giai đoạn 2015-2018, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã bố trí đầu tư xây dựng được 60 công trình cho các trường học trên địa bàn huyện.

Giai đoạn 2019-2021, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tiếp tục bố trí vốn xây dựng mới 18 trường (Tiểu học Đăng Châu; Mầm non Hoa Sen giai đoạn I; Trung học phổ thông Sơn Dương; Mầm non Vân Sơn; Trung học cơ sở Quyết Thắng; Mầm non Quyết Thắng; Điểm trường thôn Thượng Bản Tiểu học Quyết Thắng; Tiểu học Cấp Tiến; Tiểu học Vĩnh Lợi; Mầm non Đông Thọ; Tiểu học Đông Thọ; Tiểu học và Trung học cơ sở Phúc Ứng,…).

 Công trình khởi công xây dựng mới năm 2020: 23 trường (Mầm non Hoa Sen giai đoạn 2; Tiểu học Hợp Thành; Tiểu học Thiện Kế; Mầm non Thiện Kế; Tiểu học Phú Lương giai đoạn 2; Mầm non Phú Lương; Mầm non Hào Phú; Mầm Phúc Ứng; Mầm non điểm Làng Hào, Đông Thọ; Tiểu học Chi Thiết; Tiểu học Tam Đa; Tiểu học Quyết Thắng; Nhà hiệu bộ Tiểu học Hào Phú; điểm trường thôn Thái An, Tiểu học Vĩnh Lợi; Tiểu học và Trung học cơ sở Tú Thịnh; Trung học cơ sở Trung Yên; Trung học cơ sở Tam Đa; Nhà hiệu bộ, phòng chức năng Tiểu học Đông Thọ; Trung học cơ sở Tuân Lộ; Trung học cơ sở Vân Sơn; Mầm non Hoa Hồng; nhà lớp học Trung tâm giáo dục nghề giáo dục thường xuyên).

Công trình chuẩn bị đầu tư: 04 công trình (điểm trường thôn Thượng Bản, Mầm non Quyết Thắng; Nhà hiệu bộ, phòng chức năng Tiểu học Vĩnh Lợi; nhà hiệu bộ, phòng chức năng Tiểu học Phú Lương; Mầm non Văn Phú).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đưa các công trình theo kiến nghị của cử tri vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.