Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng nâng cấp tuyến đường ĐT 186 đoạn từ Quốc lộ 2C đi Kim Xuyên. Hiện nay, tuyến đường này hư hỏng ảnh hưởng đến việc đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân

TRẢ LỜI:

Ngày 01/8/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa nền, mặt đường và công trình trên tuyến ĐT.186 đoạn Km0+00 ÷ Km58+900 thuộc địa phận huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (trong đó có đoạn tuyến từ QL.2C đi qua địa phận xã Kim Xuyên, huyện Sơn Dương). Đến nay, Sở Giao thông Vận tải (chủ đầu tư công trình) đã thực hiện xong các bước chuẩn bị đầu tư và khởi công xây dựng công trình từ tháng 01/2020.