Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Kiểm tra, xem xét và có biện pháp xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở đập Công Ích, xã Thái Long. Cử tri phản ảnh, nguồn nước bị ảnh hưởng bởi khí thải trong quá trình sản xuất của các nhà máy ở khu Công nghiệp Long Bình An

TRẢ LỜI:

Về việc này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân xã Thái Long kiểm tra thực tế việc xả thải của các nhà máy đang hoạt động trong Khu công nghiệp Long Bình An và khu vực xung quanh đập công ích xã Thái Long, kết quả như sau:

- Tại đập nước công ích của xã Thái Long và khu vực thượng lưu của suối Kỳ Lãm (từ điểm xả thải của 02 nhà máy may đến đập Công Ích) cho thấy chưa có dấu hiệu nguồn nước bị ô nhiễm.

- Kiểm tra trong khu công nghiệp có 02 nguồn xả khí thải lớn của 02 nhà máy (Nhà máy gang thép Tuyên Quang và nhà máy luyện ferro mangan), các nguồn khí thải này đã được xử lý trước khi xả ra môi trường. Qua quan sát trực tiếp, các thành viên đoàn kiểm tra đều nhận thấy không có sự tác động, ảnh hưởng của khí thải từ hai nhà máy trên, cũng như các nguồn khí thải từ các nhà máy khác trong khu công nghiệp tới nguồn nước của đập nước Công Ích xã Thái Long.

Nguồn nước của đập công ích xã Thái Long được cung cấp chủ yếu từ nguồn nước của suối Kỳ Lãm. Mỗi khi có những trận mưa lớn, nước mưa sẽ cuốn theo đất và các chất bẩn từ mằt bằng của các nhà máy trong khu công nghiệp (nếu không được thu gom xử lý) và tại các khu vực dân cư xung quanh dẫn xuống suối Kỳ Lãm làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước của đập Công Ích. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động xử lý chất thải (khí thải, nước thải, chất thải công nghiệp) của các nhà máy đang hoạt động trong Khu công nghiệp, đảm bảo các nguồn thải phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường mới được xả ra môi trường; Ủy ban nhân dân xã Thái Long thường xuyên theo dõi, tiếp nhận phản ảnh của nhân dân và kiểm tra tình hình nguồn nước của đập Công Ích. Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường ảnh hưởng đến nguồn nước của đập, kịp thời báo cáo đến các cơ quan chức năng để phối hợp kiểm tra, xử lý theo qui định.