Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương đề nghị:

Quan tâm sớm đầu tư xây dựng 02 tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương và xây dựng 02 cầu cứng bắc qua sông Phó Đáy. Hiện nay, đoạn Quốc lộ 37, Quốc lộ 2C qua thị trấn Sơn Dương rất hẹp, mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông

TRẢ LỜI:

Đề nghị của cử tri là chính đáng, tuy nhiên do ngân sách địa phương còn hạn hẹp, chưa thể đầu tư công trình ngay được. Về nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã có đề xuất đưa công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021-2025, đồng thời đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Sở Giao thông Vận tải thực hiện khảo sát vị trí xây dựng cầu và đường tránh qua địa bàn thị trấn Sơn Dương và đưa vào đầu tư công của Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đưa dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện theo quy định.