Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Lực Hành, huyện Yên Sơn đề nghị:

Đầu tư xây dựng nâng cấp 02 tuyến đường vào xã (Tuyến ĐH18 từ trung tâm xã Lực Hành đi xóm Đồng Mán và tuyến ĐH 20 từ trung tâm xã Lực Hành đi xã Chiêu Yên), để thuận lợi cho việc đi lại lưu thông hàng hóa phát triển kinh tế

TRẢ LỜI:

Đề nghị của cử tri là chính đáng, tuy nhiên do ngân sách địa phương còn hạn hẹp, chưa thể đầu tư công trình trong giai đoạn hiện nay. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Trước mắt, giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn chỉ đạo Hạt Quản lý giao thông huyện tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường trên để thuận lợi cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa để phát triển kinh tế của nhân dân.