Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Tỉnh xem xét không thu hồi đất ở của khu dân cư tổ 34 cũ (nay là tổ 15) để quy hoạch xây dựng khu dịch vụ thương mại (tại đồ án quy hoạch dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư của công trình đường Lý Thái Tổ, đồ án chưa hoàn thiện công khai với nhân dân) và hỗ trợ cải tạo, xử lý ô nhiễm môi trường hồ Bềnh Kiếm tại khu vực tổ 15.

TRẢ LỜI:

Khu vực cử tri, nhân dân tổ 15 (tổ 34 cũ) phường Phan Thiết kiến nghị nằm trong quy hoạch Khu đô thị để tạo quỹ đất đối ứng xây dựng công trình đường Lý Thái Tổ. 

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, trong quá trình lập hồ sơ Đồ án quy hoạch Khu đô thị Thành Hưng City 1 đã tổ chức xin ý kiến nhân dân và đại diện cộng đồng dân cư theo quy định.

Đến nay, Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Thành Hưng City 1 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 24/9/2019. Theo quy định, Đồ án Quy hoạch sẽ được công bố, công khai đến nhân dân được biết.