Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Xem xét cấp đất xây dựng nhà văn hóa cho tổ 5, tổ 6.

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang: Ủy ban nhân dân phường Hưng Thành đã rà soát trên địa bàn phường không còn quỹ đất để quy hoạch làm nhà văn hoá cho tổ dân phố; đối với tổ dân phố 5 hiện nay đã có nhà văn hoá của tổ dân phố 8 cũ đang sử dụng được, không có nhu cầu quy hoạch mới; tổ dân phố 6 do sáp nhập từ tổ dân phố 9 và tổ dân phố 10 cũ, cả tổ dân phố 9 và tổ dân phố 10 cũ đều không có nhà văn hoá, hiện nay có nhu cầu xây dựng mới nhưng phường không bố trí được quỹ đất.

Việc cử tri phường Hưng Thành đề nghị xem xét cho quy hoạch  800m2 đất tại khu vực Trung tâm công tác xã hội tỉnh (Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Tuyên Quang) là không có cơ sở xem xét, vì: Hiện nay Sở Lao động Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm công tác xã hội tỉnh Tuyên Quang (được giao vốn tại Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ Tài chính). Tuy nhiên, trong quá triển khai thực hiện gặp vướng mắc do phần lớn diện tích của Trung tâm nằm trong quy hoạch Khu liên hiệp thể thao tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 06/10/2009. Phần diện tích ngoài quy hoạch  khoảng 9.000m2 (toàn bộ khu nhà hành chính, khu quản lý, chăm sóc các đối trượng đều nằm trong quy hoạch khu liên hiệp thể thao tỉnh), không đủ quỹ đất để xây dựng Trung tâm, đảm bảo chăm sóc nuôi dưỡng 300 đối tượng. Do đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị điều chỉnh quy hoạch, giảm một phần đất quy hoạch tái định cư để xây dựng Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (khoảng 8.000m2). Ngày 23/4/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang có Văn bản số 778/UBND-QLĐT nhất trí chủ trương điều chỉnh quy hoạch Khu Liên hiệp thể thao tỉnh để bố trí quỹ đất xây dựng Trung tâm công tác xã hội tỉnh Tuyên Quang.