Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Nâng mức hỗ trợ đối với chức danh Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố sau khi sáp nhập và quy định mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau sáp nhập cần căn cứ vào chức danh, quy mô thôn, tổ dân phố để tạo sự công bằng giữa vùng miền và khuyến khích đối với người tham gia hoạt động tại thôn, tổ dân phố

TRẢ LỜI:

Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo xây dựng dự thảo ban hành Nghị quyết quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (trình thông qua tại kỳ họp thứ 8 Hội động nhân dân tỉnh). Theo đó việc xây dựng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (trong đó có chức danh Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố) đã căn cứ vào quy mô thôn (từ 350 hộ gia đình trở lên) và các yếu tố khó khăn, phức tạp về an ninh, trật tự, theo phân loại thôn, tổ dân phố.