Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương đề nghị:

Rà soát chuyển một phần đất của công ty Lâm nghiệp Sơn Dương trả lại cho nhân dân hoặc có cơ chế cho nhân dân liên kết trồng rừng, hiện nay nhân dân thiếu đất sản xuất

TRẢ LỜI:

Ngày 05/9/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 278/QĐ-UBND về việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương; theo đó, Công ty đã thực hiện trả lại cho xã Lương Thiện 191,53 ha đất lâm nghiệp để giao cho các hộ dân sản xuất. Hiện tại, trên địa bàn xã Lương Thiện có 104 hộ liên doanh trồng rừng trên đất của Công ty với diện tích 246,8 ha, chiếm 68% tổng diện tích rừng của Công ty; riêng thôn Đồng Tậu (nơi có ý kiến cử tri), 75/87 hộ dân liên doanh trồng rừng với công ty, chiếm 86% tổng số hộ trong thôn.

Sau khi khai thác diện tích rừng đến tuổi thành thục công nghệ trên đất rừng thuộc thôn Đồng Tậu, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương sẽ cân đối quỹ đất để điều chỉnh đối tượng liên doanh theo hướng ưu tiên cho các hộ dân tộc thiểu số, hộ thiếu đất sản xuất.