Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Việc đo đạc bản đồ địa chính được thực hiện cách đây hơn 20 năm, hiện nay đã có nhiều biến động, nên bản đồ đó không còn phù hợp, gây khó khăn trong quản lý đất đai tại cơ sở. Đề nghị sớm triển khai đo đạc để thay thế cho bản đồ địa chính cũ

TRẢ LỜI:

Bản đồ địa chính các phường, xã Tràng Đà được đo đạc từ năm 2000 trở về trước, các xã còn lại thuộc thành phố Tuyên Quang được triển khai đo đạc địa chính từ năm 2011, các xã đã có phương án điều chỉnh địa giới về thành phố Tuyên Quang (đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua) chưa được đo đạc địa chính chính quy theo quy định hiện hành. Do tốc độ đô thị hóa những năm gần đây diễn ra rất nhanh nên bản đồ địa chính có biến động lớn. Vì vậy, việc tổ chức đo đạc lại theo phản ánh của cử tri là cần thiết.

Để giải quyết vấn đề trên, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2692/QĐ-CT ngày 26/12/2008 phê duyệt Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 1745/QĐ-CT ngày 26/12/2011 phê duyệt Thiết kế kỹ thuật dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Tuyên Quang. Do khối lượng công việc phải thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh rất lớn (141 xã, phường, thị trấn) với kinh phí khoảng 662 tỷ đồng. Vì vậy, trong thời gian tới tỉnh sẽ cân đối bố trí một phần ngân sách tỉnh và kinh phí hỗ trợ của Trung ương để hoàn thành dự án vào năm 2032.