Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình đề nghị:

Cải tạo, nâng cấp đường dây điện 0,4Kv và 0,2 Kv một số nhánh vào khu dân cư ở xa đầu cột điện để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho nhân dân có điện sản xuất và sinh hoạt, hiện nay nhân dân kéo điện quá xa.

TRẢ LỜI:

Hiện nay, nhân dân xã Xuân Lập đang được cấp điện qua 05 trạm biến áp, với tổng công suất 375kVA, chiều dài đường dây hạ áp 17,9km, cấp điện lưới quốc gia cho 454 hộ/454 hộ dân thuộc 05/05 thôn trong xã. Năm 2016, trên địa bàn xã Xuân Lập đã được đầu tư hệ thống đường dây 35 kV, 02 trạm biến áp, đường dây 0,4 kV, hệ thống công tơ cấp điện cho thôn Khuổi Trang và thôn Khuổi Củng. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Tuyên Quang xem xét, nghiên cứu có phương án cải tạo lưới điện nông thôn khu vực xã Xuân Lập và trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt để tổ chức thực hiện.