Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã An Tường, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Khẩn trương di chuyển nhà máy gạch tuy nen Viên Châu ra xa khu dân cư. Hiện nay, đất để làm gạch tại nơi sản xuất đã hết, nhà máy phải mua đất nơi khác chuyển về, xe quá tải, quá khổ đi lại nhiều, làm hỏng đường, ảnh hưởng giao thông, gây ô nhiễm môi trường.

TRẢ LỜI:

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, đặc biệt là tuyến đường vào nhà máy gạch Tuy nen Viên Châu có các phương tiện xe ô tô tải chở hàng hóa quá tải, quá khổ, chở hàng rời, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui bạt che đậy hoặc có nhưng vẫn để rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã giao Công an thành phố, Đội Thanh tra giao thông thành phố, Phòng Quản lý đô thị thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông theo đúng quy định; đồng thời chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, lộ trình di chuyển nhà máy gạch tuy nen Viên Châu theo đúng định hướng, giai đoạn thực hiện Quy hoạch chi tiết 1/2.000 và Quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.