Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã An Tường, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Hiện nay, diện tích quy hoạch khu công nghệ cao đang san lấp ảnh hưởng tới nguồn nước tưới tiêu, nhân dân không có nước sản xuất. Đề nghị Thành phố xem xét phương án dẫn nước phục vụ sản xuất cho nhân dân trong thôn.

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang: Ngày 22/2/2019, Ủy ban nhân dân xã An Tường đã làm việc trực tiếp với Công ty TNHH đầu tư và xây dựng An Tường ECO và Ban Quản lý công trình thủy lợi xã An Tường, kiểm tra hiện trạng việc san lấp tại khu vực Đầm Lưỡi Liềm. Tại thời điểm kiểm tra, đối chiếu với bản đồ quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ sinh thái tại xã An Tường, thành phố Tuyên Quang thì phần diện tích Công ty TNHH đầu tư và xây dựng An Tường ECO đang san lấp phù hợp và đúng với bản đồ quy hoạch được Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang phê duyệt, không làm ảnh hưởng đến nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất của nhân dân. Tại buổi làm việc ông Nguyễn Văn Phúc (Trưởng Ban Quản lý công trình thủy lợi xã An Tường) cho biết: “Trạm bơm ông Phụng thôn Viên Châu 3, xã An Tường hiện nay Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp An Tường vẫn thường xuyên hoạt động bình thường, bơm nước phục vụ sản xuất cho nhân dân sản xuất vụ Đông Xuân. Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban nhân dân xã An Tường, Hợp tác xã An Tường, Ban Quản lý công trình thủy lợi xã An Tường chưa nhận được bất kỳ ý kiến nào của hộ sản xuất nông nghiệp về việc ảnh hưởng tới nguồn nước sản xuất khi quy hoạch khu công nghệ cao”.