Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Có giải pháp cung cấp nước tưới tiêu cho khu đồng ruộng của thôn Khe Cua xã Đội Cấn từ hồ Kỳ Lãm

TRẢ LỜI:

- Hiện trạng công trình: Hồ Kỳ Lãm được đầu tư xây dựng năm 1990 và đầu tư sửa chữa, nâng cấp năm 2007 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Theo thiết kế, công trình có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 45 ha đất ruộng 2 vụ lúa thuộc xã Đội Cấn, cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của Khu công nghiệp dịch vụ đô thị Long Bình An với công suất thiết kế 3.024 m3/ngày đêm. Thời điểm kiểm tra, công trình đang cấp nước phục vụ tưới cho 26,992ha đất ruộng 2 vụ lúa và 7,315ha rau màu vụ 3 của 122 hộ dân tại thôn Kỳ Lãm 1, xã Đội Cấn.

- Hiện trạng diện tích đất sản xuất nông nghiệp thôn Khe Cua (gồm: thôn Khe Cua 1 và thôn Khe Cua 2): Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp chưa có công trình thủy lợi phục vụ tưới theo ý kiến đề nghị của cử tri thuộc thôn Khe Cua là 35,7ha, hiện tại nhân dân chỉ canh tác lúa vụ mùa, còn vụ xuân chỉ canh tác lúa ở khu ruộng trũng, số diện tích còn lại trồng rau màu hoặc bỏ không canh tác.

- Biện pháp khắc phục: Để cung cấp nước tưới cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp không có nguồn nước phục vụ tưới của thôn Khe Cua, cần đầu tư xây dựng hệ thống dẫn nước từ hồ Kỳ Lãm đến cánh đồng của hai thôn trên. Qua xác minh sơ bộ hệ thống dẫn nước dự kiến xây dựng có chiều dài khoảng 2,5km (khoảng 1,8km đường ống và khoảng 0,7km kênh mương).

Ý kiến của cử tri là chính đáng. Hạng mục đầu tư nâng cấp, sửa chữa đầu mối và kiên cố hóa hệ thống kênh mương của công trình hồ Kỳ Lãm nằm trong Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và các ngành liên quan sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí lồng ghép các nguồn vốn để triển khai thực hiện đầu tư theo quy hoạch nhằm nâng cao diện tích phục vụ tưới của công trình trên địa bàn xã.