Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Kiểm tra, giải quyết việc ông Hoàng Văn Bình lấn chiếm 480m2 đất tại đầu cầu Bình Trù, xã Lưỡng Vượng.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang khẩn trương kiểm tra, chỉ đạo, xem xét giải quyết dứt điểm dứt điểm kiến nghị của cử tri xã Lượng Vượng theo quy định.