Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Điện lực Thành phố xem xét khảo sát, lắp đặt tuyến đường điện thôn Đồng Lem (khu Măng Đắng).

TRẢ LỜI:

Nhân dân khu vực Măng Đắng thôn Đồng Lem đang sử dụng điện tại trạm biến áp Xí nghiệp Gốm (Công suất 400kVA-10/0,4kV). Lưới điện hạ thế của trạm biến áp Xí nghiệp Gốm với tổng chiều dài 2,1km và cấp điện cho 325 khách hàng. Tại vị trí cột 29-2 đường dây 0,4kV lộ 2 thuộc trạm biến áp Xí nghiệp Gốm đang cấp điện cho 09 hộ dân thuộc khu vực Măng Đắng. Đường dây dẫn điện từ các công tơ (vị trí cột số 29-2 lộ 2) về gia đình của các hộ dân chiều dài khoảng gần 300m, dây dẫn sử dụng nhiều chủng loại khác nhau, tiết diện nhỏ, chắp nối và được lắp đặt trên các cột tre, gỗ,... nên không đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện. Hiện nay, các hộ dân đã tự mua 08 cột bê tông H6,5m và tự dựng từ vị trí cột 29-2 lộ 2 về đến cuối tuyến của khu dân cư Măng Đắng. Điện lực thành phố Tuyên Quang đã khảo sát hiện trường và lập phương án để lắp đặt bổ sung gần 300m dây để cấp điện cho khu Măng Đắng. Dự kiến hoàn thành trong quý II năm 2019.