Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Xem xét đầu tư xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước dọc 2 bên đường Quốc lộ 2, hàng ngày nước thải sinh hoạt của các hộ thải ra đường gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Công trình rãnh thoát nước khu dân cư dọc Quốc lộ 2 cũ xã Lưỡng Vượng nằm trong danh mục đầu tư xây dựng cơ bản theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 27/12/2018 về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 từ nguồn vốn thu tiền sử dụng đất và nguồn vốn nâng cấp đô thị. Công trình hiện đã được bố trí kinh phí để thực hiện theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 từ nguồn vốn nâng cấp đô thị. Ban Quản lý Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang đang triển khai các bước đầu tư theo quy định, dự kiến khởi công công trình trong quý IV/2019.