Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét thu hồi đất của Trạm trung chuyển gia súc (Công ty cổ phần giống cây trồng Tuyên Quang quản lý) giao cho UBND xã quản lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân để các hộ yên tâm sinh sống và sản xuất (hiện nay, có 22 hộ dân đang sinh sống trên diện tích đất của trạm, trong đó một số hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một số hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

TRẢ LỜI:

Ngày 22/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân xã Lưỡng Vượng và Công ty cổ phần Giống vật tư nông lâm Nghiệp Tuyên Quang kiểm tra thực địa khu đất theo nội dung đề nghị của cử tri xã Lưỡng Vượng, kết quả cụ thể như sau:

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Giống vật tư nông lâm nghiệp Tuyên Quang, khu đất cử tri xã Lưỡng Vượng đề nghị có nguồn gốc trước đây do Công ty Giống, thức ăn gia súc quản lý sử dụng từ năm 1989 đến ngày 29/6/1995 và bàn giao cho Công ty Giống vật tư nông lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang (nay là Công ty cổ phần Giống vật tư nông lâm Nghiệp Tuyên Quang) theo Quyết định số 448/QĐ-UB ngày 29/6/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Công ty Giống, thức ăn gia súc và Công ty Giống vật tư cây trồng thành Công ty Giống vật tư nông lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang. Diện tích tại thời điểm nhận bàn giao khoảng 42.180m2. Tuy nhiên, từ thời điểm nhận bàn giao đến nay, Công ty cổ phần Giống vật tư nông lâm nghiệp Tuyên Quang không quản lý, sử dụng diện tích đất nêu trên. Nguyên nhân chủ yếu là do trước khi sáp nhập Công ty Giống, thức ăn gia súc đã hợp đồng thuê khoán đất trồng cây lâm nghiệp cho hộ bà Đỗ Thị Chính, thời hạn thuê đất là 10 năm (từ năm 1992-2002), khi hết thời hạn thuê đất không thực hiện thanh lý hợp đồng, bà Đỗ Thị Chính vẫn tiếp tục sử dụng đất cho đến nay. Quá trình sử dụng có một số hộ gia đình, cá nhân đã lấn chiếm một phần diện tích đất để trồng trọt và làm nhà ở.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Lưỡng Vượng và kết quả kiểm tra thực địa thì hiện nay khu đất nêu trên có 01 nhà văn hóa của thôn Hợp Hòa 1, xã Lưỡng Vượng xây dựng năm 2002 và 26 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, trong đó có một số trường hợp được Công ty Giống, thức ăn gia súc giao khoán đất trước thời điểm ngày 29/6/1995 (Thời điểm sáp nhập Công ty Giống, thức ăn gia súc và Công ty Giống vật tư cây trồng thành Công ty Giống vật tư nông lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang).

Để đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật, tại Biên bản làm việc ngày 22/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty cổ phần Giống vật tư nông lâm nghiệp Tuyên Quang lập hồ sơ trả lại đất cho địa phương quản lý theo quy định tại Điều 65 Luật Đất đai để Ủy ban nhân dân xã Lưỡng Vượng có căn cứ lập phương án giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định, phù hợp với tình hình sử dụng đất thực tế, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.