Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xây dựng trạm biến áp của thôn Tân Thượng, thôn Khuôn Tâm và nâng cấp đường dây điện thôn Tân Thượng để đảm bảo chất lượng điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Nhân dân xã Lương Thiện đang được cấp điện qua 04 trạm biến áp, với tổng công suất 480kVA-35/0,4kV, chiều dài đường dây hạ áp là 18,6km, chiều dài đường dây trung áp là 9,92km, cấp điện cho 804/804 hộ dân (đạt tỷ lệ 100%) thuộc 08/08 thôn trong xã.

Có 73 hộ dân khu vực thôn Tân Thượng, xã Lương Thiện hiện đang sử dụng điện từ đường dây 0,4KV (lộ 2) sau trạm biến áp Tân Tiến (Công suất 100 kVA-35/0,4kV). Đường dây hạ thế cấp điện cho thôn Tân Thượng dây dẫn trục chính sử dụng dây nhôm trần (3*A50+A35) và cáp vặn xoắn XLPE 4*35 với chiều dài 2,60km, được lắp đặt trên các loại cột bê tông H7,5, H6,5 và bê tông tự đúc.

Có 80 hộ dân khu vực thôn Khuôn Tâm, xã Lương Thiện hiện đang sử dụng điện từ đường dây 0,4kV (lộ 3) sau trạm biến áp Ủy ban nhân dân xã Lương Thiện (Công suất 180 kVA-35/0,4kV). Đường dây hạ thế cấp điện cho thôn Khuôn Tâm sử dụng dây nhôm bọc (3*AV95+AV70) và cáp vặn xoắn XLPE 4*70 với chiều dài 3,567km, được lắp đặt trên các loại cột bê tông H8,5; H7,5 và H6,5.

Do bán kính cấp điện cho các thôn kéo dài, nhu cầu sử dụng điện các hộ dân tăng cao qua các năm, phụ tải lớn thường tập trung ở cuối đường dây hạ thế, dẫn đến tình trạng điện áp tại các khu vực cuối nguồn vào giờ cao điểm thấp, chất lượng điện áp chưa đảm bảo.

Do vậy, Công ty Điện lực Tuyên Quang sẽ lập phương án xây dựng và cải tạo lưới điện xã Lương Thiện trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt. Khi được phê duyệt, Công ty Điện lực Tuyên Quang sẽ khẩn trương thực hiện.