Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình đề nghị:

Khẩn trương đầu tư xây dựng tuyến đường từ Trung tâm xã Phúc Yên đi thôn Nà Khậu, Khau Cau nối với tỉnh Hà Giang tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế cho nhân dân.

TRẢ LỜI:

Đoạn tuyến từ Trung tâm xã Phúc Yên đi thôn Nà Khậu, Khau Cau đến giáp ranh huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang thuộc đường tỉnh ĐT.185 (từ Km236+500 - Km248+600) dài 11km. Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định đầu tư, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình tại Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 11/10/2018. Đến nay, Sở Giao thông Vận tải đang triển khai thực hiện thủ tục cần thiết để sớm khởi công xây dựng công trình trong năm 2019.