Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Cơ quan chức năng sớm có kế hoạch cải tạo hồ thủy sản (Đối diện UBND tỉnh) để đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường

TRẢ LỜI:

Công trình cải tạo, nâng cấp hồ thủy sản (đối diện Ủy ban nhân dân tỉnh) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 12/02/2009. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã tiến hành lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình. Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về thực hiện kiềm chế lạm phát, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước thì công trình cải tạo, nâng cấp hồ thủy sản thuộc dự án cắt giảm đầu tư.