Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã An Khang, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét thủ tục hành chính để làm bảo hiểm Y tế vì hầu hết các cụ trên 80 tuổi mà vẫn phải đi làm giấy khai sinh để đảm bảo thủ tục; bộ phận một cửa tại Bảo hiểm xã hội Thành phố không hướng dẫn đầy đủ một lần về thủ tục làm người dân phải đi lại nhiều lần.

TRẢ LỜI:

* Về ý kiến “Xem xét thủ tục hành chính để làm BHYT vì hầu hết các cụ trên 80 tuổi mà vẫn phải đi làm giấy khai sinh để đảm bảo thủ tục”:

Qua xác minh, các trường hợp trên là những đối tượng đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng, có các thông tin trên thẻ BHYT không khớp với giấy tờ tùy thân, cụ thể thẻ BHYT đã được cấp chỉ thể hiện nguyên năm sinh nhưng trên chứng minh thư có ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh. Khi làm thủ tục khám, chữa bệnh BHYT sẽ không đảm bảo quy định đúng người đúng thẻ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHYT. Theo quy định tại Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 của BHXH Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ BHYT quy định thẻ BHYT phải ghi ngày, tháng, năm sinh.

Để đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh, BHXH thành phố Tuyên Quang đã chủ động kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại BHXH tỉnh; nếu có đầy đủ ngày, tháng, năm sinh thì thực hiện bổ sung đủ ngày, tháng, sinh và đổi thẻ BHYT cho đối tượng mà không yêu cầu bất cứ thủ tục nào; còn những trường hợp trong hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chỉ ghi năm sinh thì BHXH thành phố Tuyên Quang có thông báo hướng dẫn theo quy định tại Điểm 2, Văn bản số 3228/BHXH-CSXH ngày 04/9/2014 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng: “Những thông tin không thống nhất về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính… ghi trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng được điều chỉnh thống nhất theo các thông tin ghi trong giấy khai sinh của người hưởng BHXH đã được giải quyết”. Về việc này, BHXH Việt Nam đã có Văn bản số 17/BHXH-ST ngày 04/01/2017 về việc trả lời.

* Về ý kiến: Bộ phận “một cửa” tại BHXH thành phố không hướng dẫn đầy đủ một lần về thủ tục làm người dân phải đi lại nhiều lần:

 Tại BHXH thành phố luôn đảm bảo niêm yết đầy đủ, công khai tất cả các thủ tục hành chính theo quy định của BHXH Việt Nam, Ủy bân nhân dân thành phố Tuyên Quang, BHXH thành phố Tuyên Quang lựa chọn, sắp xếp những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, có khả năng giao tiếp tốt để bố trí tại bộ phận “một cửa”, tất cả các trường hợp đến liên hệ đều được hướng dẫn, giải thích đầy đủ. Ý kiến của cử tri không nêu tên cán bộ, nội dung thủ tục hướng dẫn và thời gian cụ thể nên BHXH thành phố Tuyên Quang không truy cứu được trách nhiệm cá nhân. Tuy nhiên, BHXH thành phố Tuyên Quang cũng nghiêm túc quán triệt và chấn chỉnh nội dung nêu trên đối với toàn thể cán bộ, viên chức của đơn vị để phục vụ người dân được tốt hơn.