Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Kiểm tra, rà soát diện tích đất của một số tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã được tỉnh giao đất, cho thuê đất nhưng chưa sử dụng hoặc đang sử dụng nhưng không hiệu quả, bàn giao cho xã quản lý, tránh tình trạng lãng phí.

TRẢ LỜI:

Ngày 22/02/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với Ủy ban nhân dân xã Đội Cấn. Kết quả:

Hiện nay, trên địa bàn xã có 04 tổ chức được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất, cho thuê đất đã xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc dây chuyền sản xuất nhưng đến nay không hoạt động hoặc hoạt động nhưng không hiệu quả (gồm: Công ty cổ phần khoáng sản Tuyên Quang, Công ty TNHH Hoàng Long, Công ty TNHH Trung Thành và Công ty TNHH Phong Cách Việt).

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra việc sử dụng đất của các đơn vị nêu trên; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.