Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương đề nghị:

Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc sửa chữa, khắc phục công trình nước sạch để đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân tại các thôn: Tân Tiến, Khuôn Mản, Phục Hưng (ý kiến cử tri đã phản ánh từ trước kỳ 10, HĐND tỉnh khóa XVII).

TRẢ LỜI:

Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương được đầu tư xây dựng năm 2009, đưa vào sử dụng từ năm 2010, do Ban quản lý vùng căn cứ cách mạng làm chủ đầu tư, công trình được bàn giao cho Ủy ban nhân dân xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương quản lý, vận hành và khai thác phục vụ cấp nước sinh hoạt cho 372 hộ dân. Đến tháng 6/2012 công trình không hoạt động do Ban quản lý công trình không thu được tiền sử dụng nước từ các hộ sử dụng nước. Vì vậy Ban quản lý không có kinh phí sửa chữa những hư hỏng và duy tu bảo dưỡng, chi trả tiền điện vận hành công trình, đến nay hệ thống tuyến ống và các hạng mục của các công trình đã hư hỏng xuống cấp. Hiện tại, Điện lực Sơn Dương đã ngừng cấp điện cho hai trạm bơm thôn Khuôn Mản và thôn Phục Hưng, xã Lương Thiện.

Hiện nay, nhân dân tại các thôn nêu trên đã tự tìm kiếm, xây dựng được các nguồn nước như giếng đào, giếng khoan hộ gia đình, nước lần từ các mỏ nước và cơ bản đã đáp ứng đủ nguồn nước phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt.

Để đảm bảo sửa chữa khắc phục công trình nước sạch đem lại hiệu quả sau đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương thực hiện điều tra, tổng hợp nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tại các thôn Tân Tiến, Khuôn Mản và thôn  Phục Hưng đối với công trình cấp nước sinh hoạt xã Lương Thiện theo nội dung kết luận tại biên bản làm việc ngày 02/3/2017 giữa Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Ủy ban nhân dân xã Lương Thiện. Căn kết quả điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nước, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương và các đơn vị có liên quan xem xét, có phương án cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân.