Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình đề nghị:

Nghiên cứu, xem xét, bố trí cho người ở địa phương được làm việc phục vụ địa phương và bố trí việc làm cho các cháu đi học hệ cử tuyển về không được xem xét, tuyển dụng làm việc tại các cơ quan, đơn vị (hiện nay các cháu ở xã Phúc Yên có trình độ Đại học, Cao đẳng học ra trường nhiều nhưng không xin được việc hoặc không được bố trí việc làm).

TRẢ LỜI:

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch tạo việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm, Phòng lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố tổ chức thực hiện một số giải pháp:

- Tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, hàng tháng tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại trụ sở Trung tâm và tại các huyện trên địa bàn tỉnh nhằm tạo cơ hội cho người lao động tiếp cận cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp.

- Xem xét lựa chọn các doanh nghiệp tuyển dụng lao động làm việc trong nước và doanh nghiệp tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài (thị trường: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan...) thực hiện tuyển dụng lao động tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Kết quả năm 2016, toàn tỉnh đã tạo việc làm cho 21.863 lao động, đạt 115% kế hoạch. 

Đối với người lao động tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tìm việc làm, đề nghị đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố hoặc Trung tâm Dịch vụ việc làm để được tư vấn, giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đối với các cháu học hệ cử tuyển về không được xem xét, tuyển dụng làm việc tại các cơ quan, đơn vị tại địa phương, đề nghị liên hệ với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hoặc đơn vị cử tuyển học sinh đi học để được xem xét theo quy định.