Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Lắp điện chiếu sáng đô thị tuyến đường giáp sông Lô khu dân cư tổ 22 của phường, nhân dân đã xã hội hóa đường dây và bóng đèn nhưng chưa được đấu nối vào đường điện chiếu sáng đô thị.

TRẢ LỜI:

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang thực hiện việc đấu nối điện chiếu sáng khu dân cư tổ 22 phường Hưng Thành vào hệ thống điện chiếu sáng chung của thành phố.