Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét lại phương án bồi thường giá đất, phần diện tích ngoài hồ sơ chưa được đo đạc đối với dự án kè sông Lô đoạn từ Ngòi Chả (Hưng Thành) đến xã An Tường. Đề nghị bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân để tránh thiệt thòi, chênh lệch giữa các giai đoạn trong cùng một dự án.

TRẢ LỜI:

Tiếp thu ý kiến cử tri, ngày 27/10/2016 Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang có Văn bản số 1583/UBND-TNMT giao Ủy ban nhân dân phường Hưng Thành phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết đề nghị của cử tri.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân phường Hưng Thành đang thực hiện việc xác minh, làm rõ nguồn gốc, thời điểm sử dụng và quá trình sử dụng đất của các hộ gia đình làm căn cứ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân theo quy định.